Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trách nhiệm về Nội dung

Nội dung các trang web đều được tạo một cách tỉ mỉ nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của nội dung. Với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của mình trên trang web theo luật pháp chung. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát thông tin được truyền tải hoặc lưu trữ của bên thứ ba hoặc điều tra các trường hợp có hoạt động bất hợp pháp. Nghĩa vụ xóa bỏ hoặc chặn sử dụng thông tin theo luật chung không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực hiện trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này kể từ thời điểm biết đến hành vi vi phạm cụ thể. Ngay khi nhận được thông báo về các lỗi vi phạm đúng như thực tế, chúng tôi sẽ xóa nội dung ngay lập tức.

Trách nhiệm với các liên kết ngoài

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không tác động đến nội dung của họ. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những nội dung này. Nội dung của các trang liên kết do nhà cung cấp hoặc nhà điều hành các trang tương ứng chịu trách nhiệm. Các trang liên kết đã được kiểm tra khả năng vi phạm pháp luật tại thời điểm liên kết. Không thể nhận dạng nội dung bất hợp pháp tại thời điểm liên kết. Tuy nhiên, việc kiểm soát vĩnh viễn nội dung của các trang liên kết là không hợp lý nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật. Khi có thông báo vi phạm, chúng tôi sẽ xóa các liên kết đó ngay lập tức.

Bản quyền

Nội dung và sản phẩm trên các trang web của người điều hành phải tuân thủ luật bản quyền của Vương quốc Anh. Bất kỳ hành vi sao chép, xử lý, phát tán hoặc hình thức khai thác nào ngoài giới hạn bản quyền đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tạo tương ứng. Chỉ tải và sao chép trang web cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại. Nếu nội dung trên trang không phải của người điều hành, bản quyền của bên thứ ba sẽ được xem xét áp dụng. Đặc biệt nội dung của các bên thứ ba sẽ được đánh dấu. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Sau khi nhận được thông báo vi phạm, chúng tôi sẽ loại bỏ các nội dung này ngay lập tức.