Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Top10vpn.vn cung cấp cho người dùng thông tin và công cụ để hiểu rõ hơn về các sản phẩm phần mềm khác nhau. Các trang web của Top10vpn.vn (gọi chung là "Trang web") đều có bản quyền thuộc Top10vpn.vn. Người dùng có thể truy cập trang web khi họ chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện (gọi chung là "Điều khoản") mà không cần sửa đổi.

Chấp nhận điều khoản

Truy cập trang web nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và tất cả các luật hiện hành cũng như tuân thủ các luật hiện hành của địa phương. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, bạn sẽ không thể truy cập trang web. Các tài liệu trên trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền và bảo hộ thương hiệu hiện hành.

Giấy phép người dùng

Nội dung trên trang web Top10vpn.vn chỉ dành cho mục đích cá nhân, riêng tư và không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác. Theo Giấy phép Sử dụng Hạn chế này, Người dùng không được sửa đổi hoặc sao chép Tài liệu, sử dụng chúng cho mục đích thương mại hoặc đăng tải công khai (thương mại hoặc phi thương mại), cố gắng dịch ngược hoặc đảo mã nguồn của Phần mềm hoặc Dịch vụ trên trang Top10vpn.vn để sao chép nội dung có bản quyền hoặc bất kỳ nội dung nào khác để chuyển cho người khác hoặc một máy chủ khác. Giấy phép này sẽ tự động vô hiệu nếu người dùng vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Người dùng có thể bị ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Top10vpn.vn. Khi người dùng đọc xong các tài liệu này hoặc khi giấy phép này hết hạn, người dùng phải hủy bỏ nội dung đã tải xuống ở cả dạng điện tử hoặc bản in.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web do Top10vpn.vn cung cấp như đã đề cập. Chúng tôi không thể hiện rõ ràng hay gợi ý bất kỳ bảo đảm nào. Theo đó chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng thương mại, sự không vi phạm, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các điều kiện khác. Ngoài ra, Top10vpn.vn không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng Nội dung trên trang hoặc liên quan đến Trang web Internet hoặc bất kỳ trang nào được liên kết với Trang web này.

Nội dung của trang web như Văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin do Bên cấp phép Top10vpn.vn cung cấp và các nội dung khác có sẵn trên Trang web Top10vpn.vn, bao gồm bất kỳ Dịch vụ nào ("Nội dung"), chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Người dùng nên đọc kỹ tất cả thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp cả trên kênh trực tuyến hoặc trên nhãn hoặc bao bì sản phẩm thực tế. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực một cách hợp lý để cập nhật thông tin trên Trang web, nhưng chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý rằng nội dung trên Trang web là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Top10vpn.vn là một trang web so sánh và đánh giá dựa trên quảng cáo. Để có thể cung cấp trang web này cho người dùng một cách miễn phí, chúng tôi sử dụng các liên kết cho phép chúng tôi tính phí giới thiệu từ các trang web đối tác VPN. Thứ hạng của các đối tác VPN trong biểu đồ so sánh có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thương mại, cũng như độ phổ biến, tỷ lệ chuyển đổi và dữ liệu về hiệu suất. Điểm đánh giá và thứ hạng có thể thay đổi theo thời gian.

Trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng trang web và dịch vụ. Trong mọi trường hợp, Top10vpn.vn hoặc các nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về thiệt hại (bao gồm tổn thất, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh). Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung phát sinh từ việc sử dụng các trang web, ngay cả khi Top10vpn.vn hoặc một trong những đại diện ủy quyền được thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và không bao gồm chúng tôi cho mọi tổn thất, chi phí và thiệt hại, bao gồm cả phí luật sư hợp lý liên quan đến hành vi của người dùng vi phạm các Điều khoản sử dụng và/hoặc sử dụng Trang web và bồi thường mọi thiệt hại cho chúng tôi.

Sửa đổi / lỗi

Trang web Top10vpn.vn có thể có các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc hình ảnh. Top10vpn.vn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của tài liệu trên trang web của mình. Top10vpn.vn có thể thay đổi nội dung có trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Top10vpn.vn không đảm bảo cập nhật nội dung này một cách thường xuyên.

Liên kết tới bên cung cấp thứ ba

Top10vpn.vn chưa thực hiện kiểm tra tất cả các trang web được liên kết với trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết. Việc bao gồm liên kết không đồng nghĩa với việc Top10vpn.vn chấp thuận trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng các trang web được liên kết.

Thay đổi điều khoản

Top10vpn.vn có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Khi sử dụng trang web này, người dùng đồng ý với các thay đổi mới nhất của Điều khoản Sử dụng.

Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web Top10vpn.vn đều phải tuân theo luật pháp của Vương quốc Anh, dù có xung đột luật pháp với quốc gia của người dùng. Trừ khi có quy định khác, tất cả các tranh chấp phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng hoặc Trang web sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án của Vương quốc Anh. Theo đây người dùng đồng ý không thể thay đổi đối với quyền tài phán này và quyền tài phán duy nhất của tòa án trong các tranh chấp.

Câu hỏi

Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản sử dụng, vui lòng gửi email cho Top10vpn.vn