Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Khi điều hành trang www.Top10vpn.vn, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và chỉ thu thập thông tin cần thiết để quản lý và tối ưu hóa các trang web và công việc kinh doanh của chúng tôi.

Thông tin người dùng

Top10vpn.vn thu thập thông tin không nhận dạng như dạng trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập và trang web giới thiệu. Đây là tính năng tự động của các máy chủ và các trình duyệt web khi bạn truy cập các trang web. Top10vpn.vn thu thập thông tin để hiểu hành vi của người dùng và để tối ưu hóa các trang web. Top10vpn.vn không chuyển bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba.

Top10vpn.vn không thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP). Tuy nhiên, một số nhà cung cấp VPN nhất định được liệt kê trên các trang web của Top10vpn.vn cho phép chúng tôi truy cập các thông tin này khi người dùng tham khảo mua hàng trên trang web của họ. Top10vpn.vn không sử dụng hoặc bán thông tin này.

Cookies

Cookie là mã lưu trữ trang web trên thiết bị của người dùng và người dùng có thể ngay lập tức truy cập trang web khi mở lại trình duyệt. Top10vpn.vn sử dụng cookie để tìm hiểu và phân tích hành vi của người dùng cũng như đo lường doanh số bán hàng của các đối tác.

Người dùng không muốn cài đặt cookie trên thiết bị của mình có thể cài đặt từ chối cookie trên trình duyệt. Tuy nhiên, việc này có thể vô hiệu hóa một số tính năng nhất định và một số phần của trang web Top10vpn.vn có thể bị lỗi.

Chuyển giao thương mại

Nếu Top10vpn.vn hoặc các trang web trực thuộc được mua lại, thông tin người dùng đã thu thập có thể bị chuyển cho các bên thứ ba.

Liên kết ngoài

Top10vpn.vn chỉ liên kết đến các công ty uy tín, nhưng không có quyền kiểm soát các trang web và phương thức lưu trữ thông tin người dùng của các công ty này. Do đó, bất kỳ tương tác nào với các trang web liên kết đều phải tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của các trang web này.

Thay đổi trong chính sách bảo mật

Top10vpn.vn có thể thực hiện các điều chỉnh nhỏ với Chính sách bảo mật. Tiếp tục sử dụng Trang web Top10vpn.vn nghĩa là người dùng đồng ý với các thay đổi. Bản cập nhật cuối cùng là vào ngày 21 tháng 1 năm 2020.

Các câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, vui lòng gửi email tới Top10vpn.vn.